Lite tips och fakta om TYCO och skala H0.

Så här ser spårkartan ut för skala H0, dom vanligaste kurvorna för TYCO är 9" (tum) och 12", dom vanligaste raksträckorna är 6", 9" och 15". När 9" anges för en kurva så är det radien man avser, när 9" (229mm) anges för en raksträcka så är det längden som anges.

===================================================

Tips som ger bättre körförutsättningar.

Med 2 st anslutningsrakor och 2 st transformatorer med var sitt körhantag kopplat mot var sitt spår mot egen bil får man hela 'strömmen' själv. Det kan inte hända att mot-tävlande släpper på gasen och din bil far av spåret i kurvan, utan du bestämmer helt själv.

Transformator          Anslutningsskena

===================================================

Tips som ger bättre körförutsättningar.

Har du märkt att när man bygger en stor / lång bana så tappar man effekt i bilarna ju längre från strömmatningsskenan man är, ja då är det helt OK att du läser resten. 

Förklaring:

En lång bana gör att det uppstår spänningsfall i skenorna (ofta i skarvarna) och detta hämmar ’draget’ i bilarna för att dom inte får tillgång till full strömstyrka som transformatorn ger.

Lösningen:

2 stycken bandelar (kurva 90’ 9” och rak 9”) sammanbundna med kabel (140 cm) för att minska förlusterna man har i mitten av en stor bana. Den ena placeras så  nära din strömmatningsskena som möjligt och den andra så långt ifrån som möjligt. Detta ger en betydande och märkbar effektökning på mitten av din bana.

Installation:

Två stycken bandelar (kurva 90’ 9” och rak 9”) sammanbundna med kabel (140 cm), den ena placeras så  nära din strömmatningsskena som möjligt och den andra så långt ifrån denna som möjligt. Under dom båda bandelarna är kablar med olika färger lödda mot var sin strömledare, var noga med att vända den raka bansektionen så att färgerna sammanfaller med färgerna på den böjda sektionen för vardera banspår.

Strömfördelning

===================================================

Tips som ger bättre körförutsättningar.

Rengör skenorna från oxid ifall banan varit okörd en längre tid, det märks när bilarna inte går för fullt utan rycker eller stannar på en del ställen.

Rengör även de ytor som ligger an mot varandra i banskarvarna.

Använd gärna brytbladskniv som har raka fina ytor att skrapa med.

Brytbladskniv

===================================================

Sprängskisser som beskriver några olika TYCO-chassie'n