Köpvillkor

1. Beställning

Vid beställning träffas avtal om köp först när BARN och LEK bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer Du som kund att meddelas om detta snarast möjligt. BARN och LEK har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år.

2. Pris

I priserna ingår moms med 25%. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som BARN och LEK inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.

3. Frakt

3.1 Brev

En portokostnad tillkommer på priset och den är för närvarande 46:- oavsett vikten på de beställda varorna. Detta är en okontrollerad ej spårbar försändelse där BARN och LEK avsäger sig ansvaret för försändelsen när varorna levererats till postens mottagningsställe / brevlåda.

3.2 Paket

En fraktkostnad tillkommer på priset och den är för närvarande 100:- oavsett vikten på de beställda varorna om du som kund väljer detta. Då är det en kontrollerad skickning där spårning av försändelsen är möjlig hos speditören. Paketet hämtas på ditt ordinarie utlämningsställe.

4. Betalningsvillkor

4.1 Förskottsbetalning

Sker till BankKonto NORDEA 3036 2400 792. Vi emottager även förskottsinbetalning via PlusGiro 480 45 30-6 och BankGiro 313-8146.

4.2 Handla mot faktura

I samarbete med Payson erbjuder vi dig att betala köpet mot faktura. Du måste ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i kreditprövningen. Om du gör köpet för ett företags räkning ska det vara registrerat i Sverige och du vara behörig firmatecknare för företaget samt företaget godkännas i kreditprövningen. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress som anges vid köptillfället. Betalningsvillkor är 14 dagar. Vid utebliven betalning skickas betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet. Mer information och fullständiga villkor finns här.

Information om ångerrätt:

Enligt Lag (2005:59) om Distansavtal och avtal utanför affärslokaler har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du ska kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Information om överlåtelse:

Fakturan kommer att överlåtas till Svea Bank AB, 556158-7634.

5. Leveranser

När en vara ligger som beställningsvara så kan den tyvärr vara slut hos leverantören, men då återkommer vi med information om detta och erbjuder en likvärdig produkt eller pengarna åter.  Varor som finns i lager skickas normalt inom 3 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Dessa varor är märkta med beställningsvara, och då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden. Leverans sker oftast via Posten.

6. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som den eventuella förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

7. Skadat gods

När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka till: e-post info@barnochlek.se eller telefon 070-561 51 11.

8. Ångerrätt och Öppet köp

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt / Öppet köp betalar kunden för frakten. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick. Gäller heller inte klippt metervara. Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss så kommer vi överens om hur ersättning för returen ska betalas till dig.

9. Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post info@barnochlek.se eller telefon 070-561 51 11 inom en vecka. Vi har ordinarie telefontid mellan 08:00-17:00. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. BARN och LEK följer konsumentköplagen. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns på varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

10. Återbetalningar

Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som du som kund föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

11. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

12. Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

http://www.konsumentverket.se/

http://www.arn.se/